ראיון עם רבקה שכטר

את רבקה שכטר הכרתי עת שקראתי את ספרה: "האדם בורא את עולמו". הספר השאיר בי רושם עמוק, ששימש כהשראה במהלך כל שנת הלימודים שעברה לפרוייקט הצילומים: "גן עדן". בסוף השנה נכרך והוצג הפרוייקט בספר "גן" ותמונות ממנו מוצגות בספריית "הדסה". על הפרוייקט "גן" אני ממשיך לעבוד.

שכטר היא פילוסופית של השפה ואני רואה בה אורים ותומים להבנת התנ"ך כמקור של השפה. כפילוסופית (בה"א הידיעה) האקסיסטנציאליסטית של ימינו, פרסמה שכטר 11 ספרים, ארבעה מהם על השפה: "קוסמולוגיה ושפה", "בראשית היה הדבר – האומנם?", "האדם בורא את עולמו" וספרה האחרון "התנ"ך כמשל".

רבקה שכטר - האדם בורא את עולמו

1

"קראתי את ספרך, "האדם בורא את עולמו", לפני שנה ואני רואה בו פילוסופיה מעשית מכיוון שהביא אותי לעשייה. מהי הפילוסופיה של השפה?"

אני עוסקת בשאלה זו בהרחבה בספרי: 'קוסמולוגיה ושפה', 'בראשית היה הדבר – האומנם?' , 'האדם בורא את עולמו', וכן בספרי האחרון, 'התנ"ך כמשל'. ברור שכאן אני צריכה להצטמצם, ואנסה לעשות כן.

השפה היא מתת האבולוציה לאדם, לפי אחרים מתת אלוהי, היא כלי יצירה, לרווחת האדם, מתת הבאה להחליף את  כלי הכוח, או נוסף לכלי הכוח. השפה היא ישות 'נעלמת', היא לא מוחשית, לכן אנו מכנים אותה כנעלמת'. למרות עובדה זו, שהיא ישות נעלמת,  אנו יוצרים באמצעותה ערכים, מוסדות, כלים, היום את המכשור המשוכלל ביותר.

מחוץ לפן המעשי של השפה, בפן אחר, השפה מספקת את עולם הדמיונות שלנו, מאפשרת את הדתות, את האמנות, את יצירת עולמות ווירטואליים בתוך היקום.

מדוע אנו מכנים את העיסוק בשפה כפילוסופיה, הרי המחשבה האנושית בלתי אפשרית בלי שפה. היה וויכוח בין הפילוסוף הובס לפילוסוף דקרט, האם האדם חושב בלי שפה, או רק השפה מאפשרת מחשבה אנושית. הובס חשב שבלי שפה לא תיתכן מחשבה, דקרט חשב שמחשבה אפשרית גם בלי שפה. בתשובה מצומצמת אי אפשר להכנס לוויכוח זה.

בתנ"ך יש הגדרה: 'מחשבה כמעשה'. שוב, כאן אין אפשרות להסביר מדוע הגיעה מחשבת התנ"ך להגדרה כזו. אבל עלינו לציין שלפי מחשבת התנ"ך, לפי פילוסופית התנ"ך מחשבה היא תוצר 'ניכור', יכולת הבדלה, ויכולת זו מתבטאת במעשים, ביצירה. למען נבין משמעות דבר זה, עלינו לציין שהמחשבה היוונית הקלאסית, לא ראתה בשפה כלי יצירה, היא חשבה שהאדם רק מחקה דברים קיימים.

עד היום הזה אלו העוסקים בפילוסופית השפה, לא רואים בה כלי יצירה, רואים בה בעיקר כלי קומוניקציה.

"בספרך את מדברת על הנעלמים בעולמנו ואומרת שמאז ומתמיד נראה שהאדם חש שהוא מורכב מיסוד נעלם. מהם הנעלמים בעולמנו? מהו שיח נעלם?

הגדרנו את השפה כישות נעלמת, כיוון שהיא לא מוחשית. ראינו שישות נעלמת זו יוצרת גם דברים מוחשיים, כמו מיכשור, אבל ישות נעלמת זו, השפה יוצרת דתות, ברור שדתות הן לא מוחשיות, הן ישויות נעלמות התלויות בהסכמת קהילה על קיומם. בכלל, השפה היא ישות קהילתית, קיימת רק בקהילה, מכאן ריבוי השפות.

רוב היצירות של השפה, כמו ספרות, אף היא ישות נעלמת. לישות מהמאדים מחוסר שפה, הספרות מחוסרת משמעות, כך גם הדתות, המיתוסים, כל אלה תלויים באמונת קהילות. דתות של העולם העתיק נעלמו כאשר קהילות חדלו להאמין בהן.

למען לא תיפול רוחנו על היות עולמינו 'נעלם', 'ווירטואלי', עלינו לדעת שמדע האינפורמציה של היום סבור שכל היקום הוא פרי אינפורמציה המתרכבת עם אנרגיה. הרי ה-DNA אף הוא שפה, ישות נעלמת, היוצרת את הברויים על כדור הארץ שלנו. ה-DNA   יוצר את הברויים אם מסופקת לו אנרגיה.

2

כבר בפרק א' של ספר בראשית אלהים בורא את העולם על-ידי הגדים, שפה. התנ"ך הוא מקור פילוסופית השפה. מדע האינפורמציה של היום יכול היה להתפתח על בסיס מחשבת התנ"ך בלבד. כפי שהזכרנו לעיל, היוונים חשבו את העולם נצחי, לא נברא, וכן לא ראו בשפה כלי יצירה. אם כך, אם אנו מאמצים את מדע האינפורמציה של היום, ברור שיש לאמץ מה שנאמר בפרק א' של ספר בראשית שהעולם נברא בהגדים, בשפה.

"האם אמצאת הדת נובעת מהרצון לדעת מהיכן באנו, מהיכן הכל התחיל? האם את משתפת-פעולה עם מחברו של ספר בראשית בטענה שהכל התחיל מהשפה? האם זה אומר שמה שהיה לפניה חייב שיישאר נעלם?

לפי דעתי 'חידת הקיום, חידת העולם', הוא מעבר ליכולת הבנת האדם. בהבדל ממני רבים אינם מוותרים על ספקולציות, דתות מנסות לתת תשובות על שאלות אלו. אם באמת האדם היה מסוגל לתת תשובה, לא היו נוצרות דתות רבות. התנ"ך מתחיל אם האמונה שהעולם נברא 'יש מאין', גם מדע הפיזיקה הולך בכוון כזה, כאשר הוא מדבר על 'המפץ הגדול'. מדע הפיזיקה אינו מדבר מה היה לפני 'המפץ הגדול'.

הפילוסופים היווניים הקלאסיים האמינו שהעולם הוא נצחי, גם המצרים העתיקים האמינו בכך. אמונה בנצחיות העולם פותר את השאלה 'מה היה לפני שהיה'. ברור שאמונה כזו אין לה הוכחות יותר מאשר לאמונות אחרות.

על האדם להשלים עם העובדות שהוא יצור נברא, לכן דברים מסוימים הם מעבר ליכולת הבנתו.

"הצלחת ספרך נובעת מהלוגיקה שלך: מה שלא נראה לך את שמה בצד ומה שנראה לך את חוזרת עליו ומלטשת אותו; הסגנון שלך ממזג מדע ומקור תנ"כי. האם בשפה יש מילים טעונות יותר מאחרות? מהן מילות-קודש ?

כפי שהאדם הלשוני יוצר דתות, כך הוא גם בצורה שרירותית קובע שמקום מסוים הוא קדוש. למשל, האדם בונה בית כנסת, וחושב שבו יש קרבה גדולה יותר ל'נעלם', לאלוהות, בהמשך הוא קובע שהוא מקום קדוש. האדם גם בונה תיאטרון, אבל אינו קובע שהוא מקום קדוש.

מימים ימימה, האדם החל להאמין שקיימים ישויות נעלמות ביקום האחראיים על היווצרות העולם, הקובעים גורלות. מדוע החל האדם להאמין בישויות נעלמות? ובכן, האדם מודע לפחות חלקית, שהוא ישות דואלית, גופנית וישות נעלמת, או הכרתית. כך כבר בימי קדם האדם היה קובר את מתיו, האמין שהגוף כלה, אבל החלק הנעלם שורד ולכן צייד אותו במזון. ומאחר שהאדם נעשה מודע לחלקו הנעלם, להכרתו, הוא השליך לעולמות עליונים את אותו חלק נעלם, או דמוי לו. בהמשך קשה היה לו להתיחס לאותם נעלמים שהוא דמיין, לכן ממש את דמותם בפסלים, למען שיוכל לבוא בדברים אתם, למען לשלוט בהם. הוא הושיב  את הפסלים במקדשים. מאחר שהוא היה סבור שהוא תלוי בנעלמים, הוא העניק להם קדושה, כל מה שהתייחס אליהם נעשה מקודש. סיבה נוספת להענקת קדושה למילים ולמקומות, היא שהם קשורים לדברים מעבר להבנתו של האדם, קשורים ל'נעלמים'.

3

" מהו 'סמל נומינוזי' ?"

ובכן, כפי שהזכרנו לעיל האדם מעניק קדושה, נומינוזיות, למקום מסוים שהוא מדמה שאלוהות שוכנת בו. הוא מיחס נומינוזיות לתופעה מיסטית, שוב האדם מיחס קדושה לתופעות מעבר להבנתו. המלה 'נומינוזי', מצביעה על יחוס קדושה לדבר מסוים שהאדם מדמה שהוא קשור לישויות נעלמות.

"בספר הצילומים שלי "גן" אני מצלם ילדות וילדים בני 8-15. נראה היה לי שהגדרה-עצמית ראשונה של ילד היא מינו. בספרך את טוענת שזהו השם, שמו של אדם המבדיל עצמו מאחר. האם בשם טעון גם המין?

השם לא כולל הגדרת מין. השם תפקידו להעניק זהות. אדם ללא שם חסר זהות. הגרמנים במחנות שללו שם מהקורבנות, העניקו להם מספרים. בשלילת השמות הם התכוונו לשלול מהקורבנות לא רק זהות, הם התכוונו להשפיל אותם.

האדם מזדהה בשמו, והוא בהמשך מוסיף לשם את סיפור מעשיו. לעתים קרובות השם נעשה יותר חשוב לאדם מאשר גופו. עובדה שהאדם מוכן להקריב את גופו למען שמירת שמו הטוב. זה מסביר את תופעת דו-הקרב שבא להציל את שמו של המתמודד. כבר באפוסים העתיקים, כמו אפוס גילגמש השומרי, ואפוס על אכילס, מסופר לנו שגיבורים אלו יצאו למלחמות, להרפתקאות למען לזכות בשם עולם. מתברר שהשם לעתים מסמל את 'הנפש', השורדת.

המלה האנגלית " [1]to usurp מסבירה טוב את התופעה שהשם גוזל מהגוף את מעמדו, ומכריז על עצמו כשליט, כחשוב יותר. כמו נתין הגוזל את השלטון ממלכו וממליך את עצמו תחתיו.

ההיבדלות המינית היא מאוחרת יותר מאשר היבדלות שמית, היא נקבעת לפי סימנים גופניים, וגם בהמשך לפי דחפים גופניים. למרות חשיבות השם, בסופו של דבר האדם הוא יצור ביאולוגי ודחפיו הגופניים גוברים לעתים על הזהות השמית. קיימת מלחמה מתמדת בין הדחפים הביאולוגיים לבין הזהות השמית.

עוד אינפורמציה על שכטר, רבקה בויקיפדיה


[1]u·surp (y -sûrp , -zûrp )

v. u·surped, u·surp·ing, u·surps

v.tr.

1. To seize and hold (the power or rights of another, for example) by force or without legal authority. See Synonyms at appropriate.

2. To take over or occupy without right: usurp a neighbor's land.

3. To take the place of (another) without legal authority; supplant.

v.intr.

To seize another's place, authority, or possession wrongfully.


[Middle English usurpen, from Old French usurper, from Latin s rp re, to take into use, usurp; see reup- in Indo-European roots.]

http://www.thefreedictionary.com/usurp

http://www.notes.co.il/rivka/ : לאתר של רבקה שכטר

תגובה אחת
 1. מאיר אמר:

  מופנה לרבקה
  לרבקה שלום.
  רשימותיך מרשימות, בהיקפן ובעומקן, לרוחב ולעומק ההסטוריה והחשיבה האנושית.
  שאלתי היא אם את רואה את השפה כחזות הכל, כמקור ההתפתחות האנושית – או שהשפה היא כלי, אמצעי, מפואר ככל שיהיה, המצביע על מה שמעבר. כלומר, האם את רואה את הסיפור התנכ"י בכללותו כמספר על השפה, בכדי להצביע על מה שמעבר לשפתה?
  אשמח לתשובתך
  מאיר

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s